• imagine..

  From August Abolins@2:221/360 to All on Fri Jun 26 20:20:49 2020
  Imagine if these things could be actual fingerprints:

  -----BEGIN PGP PUBLIC FINGERPRINT BLOCK-----

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8GCf1i;:,,.........,:;i1fLG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Cfi:,...,:;i1tffLLLLLLfft1i;:,...,;1fG8@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@0Ct;, .:1fC08@@@@@@@@888888@@@@@@@@80Cti:. .:1L0@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@i ,;fG8@@@0GLti;:,,............,:;itLG0@@@@0Li, ,1C8@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@0C8@@0Lt;,. ..:;itfLCGGG0000GGCLft1;:. .,ifG8@@8Li, .;f0@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@0C1:. .,itC08@@@80GCLfftttttfLCC08@@@@8GL1;. ,1C8@@Gt: .:G@@@@ @@@@@@@@@@@0Li, ,if0@@@8GL1;,.....,,,:::::,,.....,:itC0@@@0Li, :tG@@0f10@@@@ @@@@@@@@Gt:. ,iL8@@@Gf;,. .:itfCG08@@@@@@@@@@880GLf1;,. .:1C8@@0L;. ,1C@@@@@@@ @@@@@Gt: .:f0@@@Gt:. .:1L0@@@@@@@@@@8888888@@@@@@@@@@@0Cfi, ,1C8@@Ci. .1C@@@@ @@@@G..;f0@@8Li. .;tG@@@@@80Cf1i;:,,.......,,:;i1fCG8@@@@@@0Li, .:f0@@Ci. :f0@ @@@@@00@@8L;. ,1C8@@@8Cfi:....,;i1fLLCCCCCCLfti;:....:ifC8@@@@@Gt: :f8@8f: .i @@@@@@@Ci. ,1G@@@8L1:. .:1fG8@@@@@@@88800088@@@@@@8Gf1:. .:1C8@@@@0f: ;L@@G1i @@@@0t, .1G@@@Gt:. ,ifG8@@@@8Cf1;:,..........,,;ifC0@@@@Gf;. .;f0@@@@Gt, ,t0@@ @@Ci. :L@@@G1, .;fG@@@@8Ct;,...:;1fLCGG00GGCLfti:,. .;tC@@@@Gt: :f0@@@8L; iC C, .1G@@G1, .iL0@@@@Gt;. .;tL0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Ct;. .;f0@@@0t: .;L8@@@G1. Gif8@8f: .;L8@@@@G1, .:tG8@@@@8GLf1i::,,,,,,:;itLG8@@@@Gt: :t0@@@Gt, ,1G@@@0t @@@01. ,t0@@@@Gt: .;L0@@@@Gfi:...,:;i1tfffft1i;,. .,;fG@@@0f: ;L8@@8L; ;C@@@ @C; ;C8@@@8L; ;f8@@@Gf;. .:ifC0@@@@@@@@@@@@@@@80L1:. .iL8@@0t, .1G@@@G1. :L8 : .1G@@@@G1, ,t0@@@G1, .:1C8@@@@@@0GCLftttttfLCG8@@@@8C1, .;L@@@Ci. ;L8@@0t, : ,t0@@@@C; ;L@@@G1, .;L0@@@@0Cti:.....,,::,,,....,:1f0@@@G1, ,t0@@0t, ,t0@@0t, 8@@@8f: .1G@@8L: .;L8@@@0L1,. ,;1LG08@@@@@@@@@80Cti,. .;L8@@C; iC@@8f: .t0@@0 @@8f, ,f0@@0t, ,t0@@@0f;. ,iL0@@8GLti;::::;i1fC0@@@@8C1: :L8@0i ;C@@@L: .t0@ 8f, :f8@@G1. :L8@@8L; :f0@@Gt;. .:;i1111i;:,. .:1C8@@@Gt: .iG@01. ;C@@@L: ,t , ,f8@@Gi. ;C@@@G1. ,t0@8Li. .;tC8@@@@@@@@@@@@8Gf;. .;L8@@@Ci. ;G@81. ;G@@8L, ,f8@@G1. iC@@@C; ;C@@Gi. ,1G@@@@0Cti;:::::;1fC8@@@G1, .iG@@@01. ;G@0i i0@@8t 8@@01. ;C@@@C; .10@@f: .1G@@@Gt;. .,;i1ttt1;:. ,iL8@@Ci. ;L@@@01 i8@G; .t8@@ @0t. ;C@@@C; .10@8t, ,f8@@G1, .:tC00LCG08@@@@@0L1, .;L@@01. :C@@@G; .f@@L, :C@ f, :L@@@Gi i0@8f, :L@@8f: .;L8@@@@L,.. .,;1L0@@@G1, ,t8@81. ;G@@@f, ;G@81 1
  ,f8@@01. ;G@@f, ,f@@01. ,f8@@@80GG00888GLt;, ,1C@@@L: ,t8@0i .t8@@0i .t@@C: t8@@0t. ;C@@L: ,f@@01. :C@@0fi,......,;f0@@@@8Ci. ,1G@@L, ,L@@L, :C@@@f. ;0@81 @@8f, :L@@C: .t8@8t. :C@@L: :1LG000Ct; :f8t;f8@C; ;C@@t. i0@8i .t@@@0; ,L@@ @L, ,f@@G; .10@8f, :L@@t, ,t0@@@0GG08@@8f, ::; i0@01. ;G@0; ,L@@L. ;0@@@t. 18 : ,t8@0i iG@@f, ,f@@L, :L@@Gt:. .. ,iC@@t..iC1 i0@0i .18@1 .t@@G: ,C@@@L, ; ..10@8t. ;C@@C: ,t@@G; .f@@L: .iL0880C1, ,L@G: :0G; .t@@C: ,C@L. ;0@81 .t8@@0; G@@L, :L@@G; .18@01 i8@C: ,f00Ltii1f08f. ;88; .G@L, :C@81 .t@G: ,L@@L, ;G@@81 @C; .t8@01. iG@@f, :G@G; .t0L; ,;i: ;G0: ,08;.,0@81 .t@@L. ;8@1 .18@0i .f@@@ 1 i0@@f, :C@@C: ,f@81 10C: ,f8@@@@81 t0, :@0,.;8@@L, ;0@G, :0@L, :G@@f. ;0@
  :C@@C: ,f@@0i 18@f. ;G0i .f0Gfi;;tC@C, 1C..t@L..L@@@G: ,C@0: ,G@0i .t@@G; ,L f@@0i .10@@f. ;G@C: ,L8t 1Lt, .;1i. :8L. C1..0@:.:@@@@@i .f@8: ,G@@L, ;G@@t. @@f. ;G@@C: ,f@8i t8C, ;L1. ;C@@G00: ;0,.18..i@t..G@G1L@t..1@8; ,L@@0i .t@@G: C: ,f@@0i 18@f. ;GG; .fL: :C@@0: ,@f..G; :@i.,80..t@f f@L. i@@1..t@@@L, :C@@ .. i0@8f. ;G@G: ,L0t 1Gt t8@@C, ;0@f..G1 ,@C..L@,.;@@;.,8@C, ;8@L, ;0@@01 .18 :C@@C: ,f@@t. 10L, :GG: :C@@@f. 18@@t..01 ,80,.1@;.:8@L..L@@G, :0@G; ,L@@@C: , 8@0i 18@C: :CG; .f8t 18@@@1 .f@@@@;.:@i.:@8,.i@i.,0@0,.i@@@0: :G@@t. i0@@8t. @f, ;G@81 .tG1 18G: ,C@@@0; ,C@@@@C..f@,.i@0,.i@1.,0@8:.;@@@@8; .f@@C: ,L@@@G : ,f@@f, ;CL, ;G8t 18@@@G: :G@@@@8:.,@f..C@C..t@1.,0@8,.i@0::L@t. i0@8t. ;G@@
  18@G; ,fC; ,L@C, :C@@@@L, ;8@@@@@i..G0,.i@@1..0@i.,8@G..t@@t 1@G: ,f@@Gi .10 G@0i 1C1 180i .t8@@@@C 1@@@@@8i .C8: :0@G. 1@0,.1@@1..00L8C, :G@f. ;C@@C: . 8t. iCf, ;081 i0@@8C1,;LC@@@@@C, :GG, :0@0: :8@i..G@G. 18, i@0i .f@81. iG@@L: .. ;CC: :C8f. ;G@@C1, .iC@@@@@C; .t0t i8@G: :0@f. t@8:.,@1..G@@@f, :G@0i ;C@@ :LGi .tGt. :C8G1. .iC8@@@@Gt, ,tGL, :C@@f. ;8@f. 1@@i..0C..t@@@@@0i 18@01. :L 0f. ;G@1 ;L8t,.,1C@@@8Gfi, .iLGf: ,L@@L: ,L@81 .t@8i .G0,.;@t.;L8@@C: .t8@8t,
  , :C@@@@08@0i:iffti:,...:tCGLi. :L88t, ,t8@f, :C@G; ,G0, :8@0t, .1G@@L: .t8@@L ,t8C,,,,,...,,,,,:i1fLCGCt;. :tG0L; ;C80t, ,f@@f. ;8G, :0@1:f8Ci. :f8@C: .1G@ @@@8ffLLLCGGG0000GCLt;:..,ifCCf;. :fGGf; ;L@@L, ,L@f. i8@1 L@@@0f: .iG@Gi. : CLLLLLfft11i;:,,..,,;1tLCLti,.,ifCCt: :f0@8f, ,f80; .f@8i .L8LG@@@@Ci. :f80f: ,,,:::::;;i11tfLLCCLf1;:..,ifCCfi, .iC8@8L; :L@8t. ;0@G: ,C@L. ,tG@@@8f: .iG8 Cttfffffttt1ii;:,,,,:;1fLCCfi, .:tG@@0f;. ,t0@8t. :C@@t. i8@@@8L;. :tG@@@G1. , L,:::::::;;ii1tfLLCCCLti:. .:tG8@8C1, :t0@@Gi ;C@@f, :fG0@@@@@@0f; :f0@@8L; GGCCCLLLffft11i;:,....:itC0@@0L1, ,iL8@@G1, .1G@8f, ,f8L ;f0@@@@@@0f: ;f8@@ .........,,,::;i1fLG08@@@0Ct;. .:1L8@@8Ci, .iC8@Gi. :L8@@@0t: .;L8@@@@@@Gt: .;f 888@@@@@@@@@@@@@80Cf1;,. .,ifG@@@8C1: ,1C88G1, .1C888@@@@@@G1, .iC8@@@@@@Gt,. tfffffttt1i;:,,. .,:ifC0@@@0Ct;, ,iL080f;. ,iC8@@f .iC8@@@@@@C1, ,1G@@@@@@@8 :,,,,,,::;;i1tLCG08@88GLti:. .,itC00Gfi,..:tC8@@@@@8C1, ,1C@@@@@@8Ci. ,tG@@@@@ @@@@@@@@@880GCLf1i:,...,:itLG00Cfi:. .;1L0@@@@@@@@@@@@8Ci. ,tG@@@@@@8L;. L@@@@ @ti;;:,,......,:;itfCGG0GCf1;,..,;1L0@@1,,,:;itLC08@@@@@@8L;. :t0@@@@@@00@@@@@ @t;i1tfLCGG00880GCLt1;:,,,:;itLG0888888GLLft1;:,...:itC0@@@@0f: ;f0@@@@@@@@@@ @@@@@0GCLt1;:,,.,,,::;;;;;;:::,,.......,::;itfCGGCLt;, .,iL0@@@0t: .C@@@@@@@@@ @@@@t ..,:;1tfLft1;:,,,:;i1tffLLLCCCCCCLLfti;,..,:1LG80C1: :f0@@@GC8@@@@@@@@@ @@@@@088@@8Gfi,..,itLCGCLt1i;::,,,,,,,:;;1tfCGGGL1:. .;f0@0f: .;G@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@0:. .;tC8@0L1:...,:i1fLLCCCCCLft1;:,..,:1LG0Gf;. ,1G8G1;G@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@8ffG8@@0t: :1L0@@@@@8800G0008@@@@@@8GL1:. ,1C88Ci. i@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@i ;L8@@@Gf1;,...........,:;1LG8@@@8C1, .1G@8G8@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@GL0@@0t:. .:itLCG00000GGLf1;:. .:iL0@@@Ci..C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@C,;tG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gfi:..:1C@@80@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0f;.,0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -----END PGP PUBLIC FINGERPRINT BLOCK-----

  --- TB(Stealth)/Win7
  * Origin: nntp://rbb.fidonet.fi - Lake Ylo - Finland (2:221/360.0)
 • From Wilfred van Velzen@2:280/464 to August Abolins on Fri Jun 26 20:47:20 2020
  Hi August,

  On 2020-06-26 20:20:49, you wrote to All:

  Imagine if these things could be actual fingerprints:

  -----BEGIN PGP PUBLIC FINGERPRINT BLOCK-----

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8GCf1i;:,,.........,:;i1fLG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Cfi:,...,:;i1tffLLLLLLfft1i;:,...,;1fG8@@@@@@@@@@@@@@
  @@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@0Ct;, .:1fC08@@@@@@@@888888@@@@@@@@80Cti:. .:1L0@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@i ,;fG8@@@0GLti;:,,............,:;itLG0@@@@0Li, ,1C8@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@0C8@@0Lt;,. ..:;itfLCGGG0000GGCLft1;:. .,ifG8@@8Li, .;f0@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@0C1:. .,itC08@@@80GCLfftttttfLCC08@@@@8GL1;. ,1C8@@Gt: .:G@@@@
  @@@@@@@@@@@0Li, ,if0@@@8GL1;,.....,,,:::::,,.....,:itC0@@@0Li, :tG@@0f10@@@@
  @@@@@@@@Gt:. ,iL8@@@Gf;,. .:itfCG08@@@@@@@@@@880GLf1;,. .:1C8@@0L;. ,1C@@@@@@@
  @@@@@Gt: .:f0@@@Gt:. .:1L0@@@@@@@@@@8888888@@@@@@@@@@@0Cfi, ,1C8@@Ci. .1C@@@@
  @@@@G..;f0@@8Li. .;tG@@@@@80Cf1i;:,,.......,,:;i1fCG8@@@@@@0Li, .:f0@@Ci. :f0@
  @@@@@00@@8L;. ,1C8@@@8Cfi:....,;i1fLLCCCCCCLfti;:....:ifC8@@@@@Gt:
  :f8@8f:
  .i
  @@@@@@@Ci. ,1G@@@8L1:. .:1fG8@@@@@@@88800088@@@@@@8Gf1:. .:1C8@@@@0f: ;L@@G1i
  @@@@0t, .1G@@@Gt:. ,ifG8@@@@8Cf1;:,..........,,;ifC0@@@@Gf;. .;f0@@@@Gt, ,t0@@ @@Ci. :L@@@G1, .;fG@@@@8Ct;,...:;1fLCGG00GGCLfti:,. .;tC@@@@Gt: :f0@@@8L; iC C, .1G@@G1, .iL0@@@@Gt;. .;tL0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Ct;. .;f0@@@0t: .;L8@@@G1. Gif8@8f: .;L8@@@@G1, .:tG8@@@@8GLf1i::,,,,,,:;itLG8@@@@Gt: :t0@@@Gt, ,1G@@@0t
  @@@01. ,t0@@@@Gt: .;L0@@@@Gfi:...,:;i1tfffft1i;,. .,;fG@@@0f: ;L8@@8L; ;C@@@ @C; ;C8@@@8L; ;f8@@@Gf;. .:ifC0@@@@@@@@@@@@@@@80L1:. .iL8@@0t, .1G@@@G1. :L8
  : .1G@@@@G1, ,t0@@@G1, .:1C8@@@@@@0GCLftttttfLCG8@@@@8C1, .;L@@@Ci. ;L8@@0t, : ,t0@@@@C; ;L@@@G1, .;L0@@@@0Cti:.....,,::,,,....,:1f0@@@G1, ,t0@@0t, ,t0@@0t, 8@@@8f: .1G@@8L: .;L8@@@0L1,. ,;1LG08@@@@@@@@@80Cti,. .;L8@@C; iC@@8f: .t0@@0 @@8f, ,f0@@0t, ,t0@@@0f;. ,iL0@@8GLti;::::;i1fC0@@@@8C1: :L8@0i ;C@@@L: .t0@ 8f, :f8@@G1. :L8@@8L; :f0@@Gt;. .:;i1111i;:,. .:1C8@@@Gt: .iG@01. ;C@@@L: ,t , ,f8@@Gi.
  ;C@@@G1.
  ,t0@8Li. .;tC8@@@@@@@@@@@@8Gf;. .;L8@@@Ci. ;G@81. ;G@@8L, ,f8@@G1. iC@@@C; ;C@@Gi. ,1G@@@@0Cti;:::::;1fC8@@@G1, .iG@@@01. ;G@0i i0@@8t 8@@01.
  ;C@@@C;
  .10@@f: .1G@@@Gt;. .,;i1ttt1;:. ,iL8@@Ci. ;L@@@01 i8@G; .t8@@ @0t. ;C@@@C; .10@8t, ,f8@@G1, .:tC00LCG08@@@@@0L1, .;L@@01. :C@@@G; .f@@L,
  :C@ f, :L@@@Gi i0@8f, :L@@8f: .;L8@@@@L,.. .,;1L0@@@G1, ,t8@81. ;G@@@f, ;G@81 1 ,f8@@01. ;G@@f, ,f@@01. ,f8@@@80GG00888GLt;, ,1C@@@L: ,t8@0i .t8@@0i .t@@C: t8@@0t. ;C@@L: ,f@@01. :C@@0fi,......,;f0@@@@8Ci. ,1G@@L, ,L@@L, :C@@@f. ;0@81 @@8f, :L@@C: .t8@8t. :C@@L: :1LG000Ct; :f8t;f8@C; ;C@@t. i0@8i .t@@@0; ,L@@ @L, ,f@@G; .10@8f, :L@@t, ,t0@@@0GG08@@8f, ::; i0@01. ;G@0; ,L@@L. ;0@@@t. 18
  : ,t8@0i iG@@f, ,f@@L, :L@@Gt:. .. ,iC@@t..iC1 i0@0i .18@1 .t@@G: ,C@@@L, ; ..10@8t. ;C@@C: ,t@@G; .f@@L: .iL0880C1, ,L@G: :0G; .t@@C: ,C@L. ;0@81 .t8@@0; G@@L, :L@@G; .18@01 i8@C: ,f00Ltii1f08f. ;88; .G@L, :C@81 .t@G: ,L@@L, ;G@@81 @C; .t8@01. iG@@f, :G@G; .t0L; ,;i: ;G0: ,08;.,0@81 .t@@L. ;8@1 .18@0i .f@@@ 1 i0@@f, :C@@C: ,f@81 10C: ,f8@@@@81 t0, :@0,.;8@@L, ;0@G, :0@L, :G@@f. ;0@ :C@@C: ,f@@0i 18@f. ;G0i .f0Gfi;;tC@C, 1C..t@L..L@@@G: ,C@0: ,G@0i .t@@G; ,L f@@0i .10@@f. ;G@C: ,L8t 1Lt, .;1i. :8L. C1..0@:.:@@@@@i .f@8: ,G@@L, ;G@@t. @@f. ;G@@C: ,f@8i t8C, ;L1. ;C@@G00: ;0,.18..i@t..G@G1L@t..1@8; ,L@@0i .t@@G:
  C: ,f@@0i 18@f. ;GG; .fL: :C@@0: ,@f..G; :@i.,80..t@f f@L. i@@1..t@@@L, :C@@ .. i0@8f. ;G@G: ,L0t 1Gt t8@@C, ;0@f..G1 ,@C..L@,.;@@;.,8@C, ;8@L, ;0@@01 .18
  :C@@C: ,f@@t. 10L, :GG: :C@@@f. 18@@t..01 ,80,.1@;.:8@L..L@@G, :0@G; ,L@@@C: , 8@0i 18@C: :CG; .f8t 18@@@1 .f@@@@;.:@i.:@8,.i@i.,0@0,.i@@@0: :G@@t. i0@@8t. @f, ;G@81 .tG1 18G: ,C@@@0; ,C@@@@C..f@,.i@0,.i@1.,0@8:.;@@@@8; .f@@C: ,L@@@G
  : ,f@@f, ;CL, ;G8t 18@@@G: :G@@@@8:.,@f..C@C..t@1.,0@8,.i@0::L@t. i0@8t. ;G@@ 18@G; ,fC; ,L@C, :C@@@@L, ;8@@@@@i..G0,.i@@1..0@i.,8@G..t@@t 1@G: ,f@@Gi .10 G@0i 1C1 180i .t8@@@@C 1@@@@@8i .C8: :0@G. 1@0,.1@@1..00L8C, :G@f. ;C@@C: . 8t. iCf, ;081 i0@@8C1,;LC@@@@@C, :GG, :0@0: :8@i..G@G. 18, i@0i .f@81. iG@@L: .. ;CC: :C8f. ;G@@C1, .iC@@@@@C; .t0t i8@G: :0@f. t@8:.,@1..G@@@f, :G@0i ;C@@
  :LGi .tGt. :C8G1. .iC8@@@@Gt, ,tGL, :C@@f. ;8@f. 1@@i..0C..t@@@@@0i
  18@01.
  :L 0f. ;G@1 ;L8t,.,1C@@@8Gfi, .iLGf: ,L@@L: ,L@81 .t@8i .G0,.;@t.;L8@@C: .t8@8t, , :C@@@@08@0i:iffti:,...:tCGLi. :L88t, ,t8@f, :C@G; ,G0, :8@0t, .1G@@L: .t8@@L ,t8C,,,,,...,,,,,:i1fLCGCt;. :tG0L; ;C80t, ,f@@f. ;8G, :0@1:f8Ci. :f8@C: .1G@
  @@@8ffLLLCGGG0000GCLt;:..,ifCCf;. :fGGf; ;L@@L, ,L@f. i8@1 L@@@0f: .iG@Gi. : CLLLLLfft11i;:,,..,,;1tLCLti,.,ifCCt: :f0@8f, ,f80; .f@8i .L8LG@@@@Ci. :f80f:
  ,,,:::::;;i11tfLLCCLf1;:..,ifCCfi, .iC8@8L; :L@8t. ;0@G: ,C@L. ,tG@@@8f: .iG8 Cttfffffttt1ii;:,,,,:;1fLCCfi, .:tG@@0f;. ,t0@8t. :C@@t. i8@@@8L;. :tG@@@G1. , L,:::::::;;ii1tfLLCCCLti:. .:tG8@8C1, :t0@@Gi ;C@@f, :fG0@@@@@@0f; :f0@@8L; GGCCCLLLffft11i;:,....:itC0@@0L1, ,iL8@@G1, .1G@8f, ,f8L ;f0@@@@@@0f: ;f8@@
  .........,,,::;i1fLG08@@@0Ct;. .:1L8@@8Ci, .iC8@Gi. :L8@@@0t:
  .;L8@@@@@@Gt:
  .;f
  888@@@@@@@@@@@@@80Cf1;,. .,ifG@@@8C1: ,1C88G1, .1C888@@@@@@G1, .iC8@@@@@@Gt,. tfffffttt1i;:,,. .,:ifC0@@@0Ct;, ,iL080f;. ,iC8@@f .iC8@@@@@@C1, ,1G@@@@@@@8
  :,,,,,,::;;i1tLCG08@88GLti:. .,itC00Gfi,..:tC8@@@@@8C1, ,1C@@@@@@8Ci. ,tG@@@@@
  @@@@@@@@@880GCLf1i:,...,:itLG00Cfi:. .;1L0@@@@@@@@@@@@8Ci. ,tG@@@@@@8L;. L@@@@ @ti;;:,,......,:;itfCGG0GCf1;,..,;1L0@@1,,,:;itLC08@@@@@@8L;. :t0@@@@@@00@@@@@ @t;i1tfLCGG00880GCLt1;:,,,:;itLG0888888GLLft1;:,...:itC0@@
  @@0f: ;f0@@@@@@@@@@ @@@@@0GCLt1;:,,.,,,::;;;;;;:::,,.......,::;itfCGGCLt;, .,iL0@@@0t: .C@@@@@@@@@
  @@@@t ..,:;1tfLft1;:,,,:;i1tffLLLCCCCCCLLfti;,..,:1LG80C1: :f0@@@GC8@@@@@@@@@
  @@@@@088@@8Gfi,..,itLCGCLt1i;::,,,,,,,:;;1tfCGGGL1:. .;f0@0f: .;G@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@0:. .;tC8@0L1:...,:i1fLLCCCCCLft1;:,..,:1LG0Gf;. ,1G8G1;G@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@8ffG8@@0t: :1L0@@@@@8800G0008@@@@@@8GL1:. ,1C88Ci. i@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@i ;L8@@@Gf1;,...........,:;1LG8@@@8C1, .1G@8G8@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@GL0@@0t:. .:itLCG00000GGLf1;:. .:iL0@@@Ci..C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@C,;tG8@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Gfi:..:1C@@80@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0f;.,0@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@
  -----END PGP PUBLIC FINGERPRINT BLOCK-----

  # gpg aa.msg
  gpg: no valid OpenPGP data found.
  gpg: processing message failed: Unknown system error


  Bye, Wilfred.

  --- FMail-lnx64 2.1.0.18-B20170815
  * Origin: FMail development HQ (2:280/464)
 • From August Abolins@2:221/1.58 to Wilfred van Velzen on Fri Jun 26 16:59:00 2020
  -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  Hash: SHA256

  Hello Wilfred!

  ** On Friday 26.06.20 - 20:47, Wilfred van Velzen wrote to August Abolins:

  Imagine if these things could be actual fingerprints:

  -----BEGIN PGP PUBLIC FINGERPRINT BLOCK-----

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8GCf1i;:,,.........,:;i1fLG8@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@0Cfi:,...,:;i1tffLLLLLLfft1i;:,...,;1fG8@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@0Ct;, .:1fC08@@@@@@@@888888@@@@@@@@80Cti:..:1L0@@@@@@@

  # gpg aa.msg
  gpg: no valid OpenPGP data found.
  gpg: processing message failed: Unknown system error

  Yeah... well, I was messin' around.

  I liked it when my bank would serve up a pre-selected image of my choice after login as kind of final verification that I've landed on the "real"
  bank site.

  I recently came across this sort of thing:

  $ ssh-keygen -f foo
  Generating public/private rsa key pair.
  The key fingerprint is:
  65:30:38:96:35:56:4f:64:64:e8:e3:a4:7d:59:3e:19 you@i
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  | +*..+* |
  | =. +.= |
  | . . .o . |
  | o+ E |
  | S= . + o |
  | . o o + |
  | . . |
  | |
  | |
  +-----------------+

  Generating public/private rsa key pair.
  The key fingerprint is:
  05:1e:1e:c1:ac:b9:d1:1c:6a:60:ce:0f:77:6c:78:47 you@i
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  | o=. |
  | o o++E |
  | + . Ooo. |
  | + O B.. |
  | = *S. |
  | o |
  | |
  | |
  | |
  +-----------------+

  Generating public/private dsa key pair.
  The key fingerprint is:
  b6:dd:b7:1f:bc:25:31:d3:12:f4:92:1c:0b:93:5f:4b you@i
  The key's randomart image is:
  +--[ DSA 1024]----+
  | o.o |
  | .= E.|
  | .B.o|
  | .= |
  | S = .|
  | . o . .= |
  | . . . oo.|
  | . o+|
  | .o.|
  +-----------------+

  I thought the "image" was kinda cool.

  But the charset seems to be a bit limited to just .oO+E=BS*


  ../|ug

  - --- OpenXP 5.0.45

  * Origin: Key ID = 0x5789589B (2:221/1.58)
 • From Wilfred van Velzen@2:280/464 to August Abolins on Sat Jun 27 00:40:10 2020
  Hi August,

  On 2020-06-26 16:59:00, you wrote to me:

  Imagine if these things could be actual fingerprints:

  -----BEGIN PGP PUBLIC FINGERPRINT BLOCK-----

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8GCf1i;:,,.........,:;i1fLG8@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@@@@@0Cfi:,...,:;i1tffLLLLLLfft1i;:,...,;1fG8@@@@@@@@@@@
  @@@@@@@@@@@@@0Ct;, .:1fC08@@@@@@@@888888@@@@@@@@80Cti:..:1L0@@@@@@@

  # gpg aa.msg
  gpg: no valid OpenPGP data found.
  gpg: processing message failed: Unknown system error

  Yeah... well, I was messin' around.

  I know. ;)


  Bye, Wilfred.

  --- FMail-lnx64 2.1.0.18-B20170815
  * Origin: FMail development HQ (2:280/464)